Breeds

Speciessort ascending Name Synonyms
Buffalo Guizhou White
Buffalo Chilka
Buffalo Khoozestani Khuzestani ecotype; South Ecotype; Iranian
Buffalo Water buffalo
Buffalo Mediterranean Bufalo Italiano; Bufalo Prete; Mediterraneo
Buffalo Congo Buffalo Bush Cow
Buffalo Buffalypso
Buffalo Spotted Buffalo Kerbau Belang
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Native buffaloes in the southern part
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Xinfeng Mountainous
Buffalo Surti
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Minufi Baladi