Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Merakpa
Yaks Muli Muli
Yaks Pakistan Yak
Yaks Sikkim
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Bhutan yak