Breeds

Speciessort ascending Name Synonyms
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Ladakhi
Yaks Merakpa
Yaks Pakistan Yak
Yaks Muli Muli
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak
Yaks Sikkim
Yaks Bhutan yak
Yaks Russian Federation Yak
Yaks Niangya Niangya