Breeds

Speciessort ascending Name Synonyms
Buffalo Lanka Ceylonese; Sri Lankan; Ceylon
Buffalo Rosilho Bufalo de Pantano; Carabao
Buffalo Tarai
Buffalo Arna Indian Wild Buffalo
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Fuan Fu'an
Buffalo Swamp
Buffalo Sumbawa
Buffalo Tamarao Anoa mindorensis; Tamaraw; Mindoro Buffalo
Buffalo Native buffaloes in the western part
Buffalo Xinglong Kwangtung
Buffalo Italiano
Buffalo Binhu Jianghan
Buffalo Monoufi
Buffalo kerbau-Sumatra-Barat