Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Buffalo Khoozestani Khuzestani ecotype; South Ecotype; Iranian
Buffalo Water buffalo
Buffalo Congo Buffalo Bush Cow
Buffalo Mediterranean Bufalo Italiano; Bufalo Prete; Mediterraneo
Buffalo Kalang Buffalo
Buffalo Ngo
Buffalo Buffalypso
Buffalo Spotted Buffalo Kerbau Belang
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Xinfeng Mountainous
Buffalo Native buffaloes in the southern part
Buffalo Surti
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Minufi Baladi
Buffalo Plain buffalo Cambodgienne; Cambodian; Krabai Sre; Krabey Leu