Breeds

Speciestrier par ordre décroissant Nom Synonyms
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Ladakhi
Yaks Plateau Plateau yak in Qinghai
Yaks Merakpa