Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Chenghua Tshen-Hua
Pigs Shanghai White
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Huai Jiangsu Huai
Pigs Porc De Dapaong
Pigs Nanyang Black
Pigs Ganzhongnan Spotted
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Jinhua
Pigs Phu Khanh
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Wuyi Black
Pigs Hengjing
Pigs Pietrain
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Fannong Spotted
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Wei
Pigs Hainan Lingao Wenchang, Tunchang
Pigs Chester White
Pigs Longlin
Pigs Ding Yuan
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Yujiang Yushan Black