Breeds

Species 이름 Synonyms정렬 - 오름차순
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Goats Barguirmi Maradi Zinder Brown, Chevre reusse de Maradi
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Tibetan Zangzhu
Sheep Dane Zaila Zaila
Sheep Timahdite Zaian; El Hammam-Azrou
Sheep Fellata Zaghawa
Pigs Yujiang Yushan Black
Chickens Tau Vang chicken Yellow Chinese Chicken
Chickens Tilili Ye-Tilili Doro
Goats Yahyaouia Yamnapari, Attaouita
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Chickens Wuwei Wuwei Fighting Chicken
Goats Woyto-Guji Woyto, Guji, Konso
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo