Breeds

Species정렬 - 오름차순 이름 Synonyms
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Ladakhi
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Merakpa
Yaks Plateau Plateau yak in Qinghai
Yaks Pakistan Yak
Yaks Muli Muli
Yaks Sikkim
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Bhutan yak
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Russian Federation Yak
Yaks Niangya Niangya
Yaks Kyrgyz yaks