Breeds

Speciesordenação ascendente Nome Synonyms
Yaks Nepal Yak
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Ladakhi
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Merakpa
Yaks Muli Muli
Yaks Pakistan Yak
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak
Yaks Sikkim
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Bhutan yak
Yaks Niangya Niangya
Yaks Russian Federation Yak
Yaks Kyrgyz yaks
Yaks Jiali Alpine, Jiali yak in Tibet.