Breeds

Speciesordenação descendente Nome Synonyms
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Ladakhi
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Merakpa
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak