Pigs - Breeds

Grupoordenação descendente Breed Synonyms
Unidentified Pig Fumian Fujain
Unidentified Pig Huainan
Unidentified Pig Taiwan Small Red
Unidentified Pig New Huai Xinhuai, Xin Huai
Unidentified Pig Tswana
Unidentified Pig Erhualian Jiaoxi, Shawhutou, Lishiqiao
Unidentified Pig Puang
Unidentified Pig Beijing Black
Unidentified Pig Ruijin Ruijin Sanhua
Unidentified Pig Large Black
Unidentified Pig Enshi Black
Unidentified Pig Hexi
Unidentified Pig South Central Jiangxi Spotted
Unidentified Pig Mi-nung Meinung, Mino
Unidentified Pig Zaozhu
Unidentified Pig Nghe an meo
Unidentified Pig Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Unidentified Pig Wenchang
Unidentified Pig Hanjiang Black
Unidentified Pig Shanzhu
Unidentified Pig Luchuan Lu-Ch'Uan, Luchuan'Chzhu, Lutschuan
Unidentified Pig Yangxin
Unidentified Pig Mong Cai
Unidentified Pig Jiaoxi
Unidentified Pig Tongcheng T'Ung-Ch'Eng, Tung-tschen