Pigs - Breeds

Groupsort ascending Breed Synonyms
Unidentified Pig Ba xuyen
Unidentified Pig Wuyi Black
Unidentified Pig Jiaxing Black
Unidentified Pig Chester White
Unidentified Pig Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Unidentified Pig Ding Yuan
Unidentified Pig Lingao
Unidentified Pig Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Unidentified Pig Wei
Unidentified Pig Ganzhou White
Unidentified Pig Huazhong Two-End Black Huazhongliangtouwu
Unidentified Pig Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Unidentified Pig Ningan
Unidentified Pig Shenxian Shenzhou
Unidentified Pig Chunan Spotted
Unidentified Pig Yujiang Yushan Black
Unidentified Pig Guanling
Unidentified Pig QM Hamline
Unidentified Pig Tingshuanghsi
Unidentified Pig Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Unidentified Pig Hongqiao
Unidentified Pig Nanjing Black
Unidentified Pig Shanxi Black
Unidentified Pig Bamm Mini Pig
Unidentified Pig Yanan