Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Bazhou Bazhou yak in Xinjiang
Yaks Jiulong The Jiulong Yak in Sichuan.
Yaks Gannan Gannan Yak in Gansu
Yaks Himachal
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan