Breeds

Speciessort ascending Name Synonyms
Yaks Gannan Gannan Yak in Gansu
Yaks Himachal
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Ladakhi
Yaks Merakpa
Yaks Pakistan Yak
Yaks Muli Muli
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Sikkim
Yaks Bhutan yak