Traits By Breed

Species Breed Traitssort descending
Sheep Fellata 1
Sheep Malawi 1
Cattle Mkalama Dun 1
Pigs Taichung 1
Pigs Huchuan Mountain 1
Pigs Tibetan 1
Pigs Kwangchow Wan 1
Pigs Xinjin 1
Pigs Liang Guang Small Spotted 1
Pigs Putian 1
Pigs Raad 1
Pigs Fujian Huai 1
Cattle Bami 1
Pigs Dahe 1
Cattle Duruma 1
Cattle Singida White 1
Pigs Hezuo 1
Pigs Jinhua 1
Pigs Tuchang 1
Pigs Lantang 1
Pigs Ba xuyen 1
Pigs Meishan 1
Pigs Ningxiang 1
Pigs Dawizi 1
Pigs Qingping 1