Breeds

Speciesordenação descendente Nome Synonyms
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Xinfeng Mountainous
Buffalo Surti
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Ngo
Buffalo kerbau-Murrah Murrah
Buffalo Bangladeshi
Buffalo Nondescript
Buffalo South-east Yunan
Buffalo Mehsana Mehsani, Mahesani
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau
Buffalo Binhu Jianghan
Buffalo Búlgaro
Buffalo Minufi Baladi
Buffalo Haizi Haitszy; Haitzu (Wade-Giles)