Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Buffalo kerbau-Gunung Mountain buffalo
Buffalo Azi Kheli
Buffalo Assam
Buffalo Gilani Northern Ecotype; Shomali; Iranian
Buffalo Caucasian Azerbaijan
Buffalo Yanjin
Buffalo Plain buffalo Cambodgienne; Cambodian; Krabai Sre; Krabey Leu
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo
Buffalo Lime
Buffalo Fuzhong
Buffalo Albinoid of the western part of the country
Buffalo Munding
Buffalo Cambodian
Buffalo Xiajiang
Buffalo Rosilho Bufalo de Pantano; Carabao