Traits By Breed

Species Breed Traitssort descending
Goats Keffa 13
Goats D'man 13
Sheep Touareg 13
Goats Tali 13
Cattle Kenyan Maasai 13
Sheep Fulani 13
Cattle Mpwapwa 13
Goats Woyto-Guji 14
Goats Berber 14
Goats Mzabite 14
Sheep Taleshi 14
Chickens Lebowa-Venda 14
Goats Makatia 14
Sheep Chal 15
Sheep Dangila 15
Sheep Dalagh 15
Chickens Pemba 15
Cattle Murle 15
Cattle Mere 15
Sheep Haraki 15
Chickens Unguja 16
Sheep Terguia-Sidaou 16
Goats Pafuri 16
Sheep Kurdi 16
Chickens Cameroon normal feather fowl 16